Uue portaali avame hiljemalt pärast.
Kui Te pole saanud meilt vahemikus 3.juuli kuni 9. juuli 2016 e-kirja, peate lisama end meie meililisti.
Ettevõtjate meililisti ja/või eraisikute meililisti.

Turu-uuring.ee lubadused…

Ainult kvaliteetsed vastused

Turu-uuring.ee garanteerib, et iga küsimustik, mis läbib meie kvaliteedikontrolli ja lisatakse Teie aruandesse, on täielikult täidetud ja vastused on mõtestatud. Ühtlasi tagame, et iga inimene, kes Teie küsimustikke täidab, on see, kelle Ta ütleb end olevat. Kõiki Teie küsimustikke täitvaid isikuid autenditakse ID-kaardiga, et Te ei peaks muretsema ebaausate vastuste või petuskeemide pärast.

Tundlike andmete turvaline töötlemine

Kõiki andmeid, mis meie süsteemi sisestatakse, töödeldakse hoolikalt. Iga Teie poolt sisestatud täht, number ja infokild krüpteeritakse ja salvestatakse turvaliselt. Seega pole Teil vaja muret tunda selle pärast, et info võiks sattuda ebasoovitavate inimeste või organisatsioonide kätte. Me ei müü Teie antud informatsiooni või andmeid edasi ega kasuta muul otstarbel.

Turvalised tehingud

Eraisikud, kes vastavad küsimustikele, saavad tasu iga täidetud küsimustiku eest. Te võite tasu kohe kätte saada või raha koguda ja selle kätte saada siis, kui Teile sobiv summa on koos. Makse tehakse kasutaja pangakontole.

Kogu finantsinformatsioon on kaitstud ja seda töödeldakse. Me teeme kõik selleks, et tehingud toimuksid kiiresti, kindlalt ja turvaliselt.

E-posti vastutustundlik töötlemine

Turu-uuring.ee teab, kui ärritav ja masendav võib rämpspost olla. Sel põhjusel me ei müü, anna edasi ega jaga Teie e-kirju või e-posti aadressi kolmandate isikutega Teie nõusolekuta. Kõik hoitakse rangelt konfidentsiaalsena ja Te ei pea sekeldama soovimatute kirjadega. Samamoodi saadame Teile ainult Teie kontot puudutavat infot ning e-kirju, mida Te olete nõustunud vastu võtma.